De op deze website getoonde informatie wordt door Schoon Makelaardij met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Schoon Makelaardij verstrekt door middel van deze website alleen informatie over producten en diensten die door Schoon Makelaardij worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Schoon Makelaardij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Schoon Makelaardij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van opgenomen informatie en tarieven. Hoewel Schoon Makelaardij alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Schoon Makelaardij niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door Schoon Makelaardij worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Schoon Makelaardij uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Schoon Makelaardij worden onderhouden wordt afgewezen.